Escala Recicla
Gestió de residus industrials.Valorització de residus. Cartró, plàstics, metalls, fusta, vidre, rebuig, orgànica, fangs depuradora,...
TransCat Residus
Servei de tot tipus de contenidors. Transport de mercaderies perilloses ADR. Servei de transport per empreses. Gestió de runes.
C.R.T. Residus Perillosos
Gestió de tot tipus de residus perillosos i no perillosos. Servei integral de tallers. Envasos contaminats, aerosols, absorvents, pintura, taladrines,...
Destrucció arxius confidencials
La seva informació destruïda amb la màxima seguretat i confidencialitat, destrucció en partícules de 20 a 25mm. Norma de seguretat DIN 32757-1.
Escoli - oli vegetal
Reciclem l’oli vegetal brut de les cuines, tant de professionals com particulars, servei especial per escoles, restaurants i bars.
Assessorament
Assessorem i tramitem tota la documentació necessaria per complir amb la llei de residus.